Οι υπηρεσίες μας

ypiresies01Ως ιατρός, η βασική συμβουλή που έχω να δώσω  είναι ότι, κάθε πρόβλημα που παρατηρείται πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθείται, καθώς η πρόληψη είναι και η καλύτερη θεραπεία.

Τα μάτια είναι από τα πιο σημαντικά αισθητήρια όργανα, καθώς τα χρειαζόμαστε για να επιτελέσουμε το 80% των καθημερινών μας δραστηριοτήτων.

Συνεπώς η υγεία τους είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την διασφαλίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Οι περισσότεροι ασθενείς αποφασίζουν να επισκεφθούν κάποιον ιατρό όταν τα συμπτώματα της πάθησης έχουν προχωρήσει αρκετά, γεγονός που καθιστά την θεραπεία δυσκολότερη.

Επί 22 χρόνια ασκώ την επιστήμη της Οφθαλμολογίας ως ελεύθερος επαγγελματίας, επί της οδού Μητροπόλεως 84 και φροντίζω για την πρόληψη  και την θεραπεία παθήσεων που αφορούν στα μάτια.

Για κάθε έναν από τους ασθενείς μου  διατηρώ ιατρικό ιστορικό, για την καλύτερη παρακολούθησή του στην διάρκεια των χρόνων και  παρέχεται ένα σύνολο εξετάσεων  για την διάγνωση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει ο κάθε ασθενής.
  • Στους ασθενείς, ενήλικες και  παιδιά, γίνεται  μια μακροσκοπική εξέταση των οφθαλμών,καθώς και έλεγχος για στραβισμό σε διάφορες βλεμματικές θέσεις, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία για προβλήματα  στα βλέφαρα, στον επιπεφυκότα, στον κερατοειδή και στον  φακό των οφθαλμών.
  • Ακολουθεί εξέταση για την εύρεση και την μέτρηση των διαθλαστικών προβλημάτων. Γίνεται μία μέτρηση με διαθλασίμετρο (refractometer). Αυτή μας δίνει τις βασικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε αλλά για να είναι το έργο ολοκληρωμένο και να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα πραγματοποιείται και σκιασκοπία, η οποία εφαρμόζεται με ή χωρίς την βοήθεια σταγόνων. Ο έλεγχος της οπτικής οξύτητας γίνεται  με και  χωρίς διορθωτικά γυαλιά.
  • Στην συνέχεια  γίνεται μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία εφαρμόζεται πάντα σε εξεταζόμενους άνω των 40 ετών. Σε σπανιότερες περιπτώσεις γίνεται και σε μικρότερη ηλικία, εάν συντρέχουν λόγοι κληρονομικότητας ή άλλων παθήσεων. Αυτή η εξέταση είναι σημαντική διότι πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό.
  • Ακολουθεί  η εξέταση της βυθοσκόπησης   με οφθαλμοσκόπιο. Μέσω αυτής ελέγχουμε το  οπτικό νεύρο, την  ωχρά  και τα αγγεία ενός τμήματος  του αμφιβληστροειδή. Όταν κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος όλης της έκτασης του αμφιβληστροειδή, αυτός γίνεται  με την έγχυση σταγόνων   και  την χρήση ειδικών φακών(Goldman,έμμεσο οφθαλμοσκόπιο).
  • Επίσης, γίνεται μέτρηση της ποσότητας των δακρύων (Schirmer Test),της ποιότητάς τους(BUT-χρόνος διάσπασης δακρύων),  όταν προκύπτουν παθήσεις που αφορούν την ξηρότητα των ματιών, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην συχνή εφαρμογή των φακών επαφής και στην ηλικία.
  • Για να διαπιστώσουμε αν ο ασθενής έχει προβλήματα  σχετικά με την διάκριση των χρωμάτων, γίνεται έλεγχος της χρωματικής αντίληψης  με πίνακες Ιshihara. Αυτή η εξέταση αφορά κυρίως τα παιδιά αλλά και ανθρώπους που πάσχουν από ιδιάζουσες μορφές παθήσεων.
  • Ελέγχεται επίσης  η εξέλιξη του καταρράκτη και όταν χρειαστεί εφαρμόζεται επέμβαση σε κλινική.
  • Παρακολουθείται η πορεία του γλαυκώματος
  • Ασθενείς με σακχαρώδη  διαβήτη  ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται σε σύγχρονες εξετάσεις και τεχνικές αντιμετώπισης.
Η συχνή εξέταση και οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης  έχουν ως βασικό στόχο να προσφέρουν στον  ασθενή  μία άνετη και ποιοτική ζωή μακριά από τους
περιορισμούς που τους δημιουργούν οι οφθαλμολογικές παθήσεις.